Nie możemy zmienić przeszłości, ale możemy zmienić znaczenie, jakie jej nadajemy.

prof. Bogdan de Barbaro


O mnie

Nazywam się Renata Frichot-Manoury. Moją misją oraz nadrzędną życiową wartością jest pomaganie innym. Uważam, że każdy człowiek to inna historia i inne potrzeby, dlatego też w swojej pracy opieram się na indywidulanym podejściu do klienta. Bazą, na której buduję jest zawsze i przede wszystkim silna relacja terapeutyczna, a dopiero w drugiej kolejności dobór technik i narzędzi. Wszystko, co dzieje się na sesjach, nawiązuje do zindywidualizowanych celów osoby, z którą pracuję oraz pozostaje w poszanowaniu jej odrębności i z uwzględnieniem zasobów, jakie posiada.

Jestem fascynatką klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej, ale bliskie są mi również podejścia tzw. trzeciej fali – ACT, MBCT, Dialog Motywujący oraz Terapia Schematów.

Pracuję również po angielsku.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Pracuję pod stałą superwizją.

Renata Frichot-Manoury - ZnanyLekarz.pl

Skontaktuj się ze mną!