Konsultacja psychologiczna

Obejmuje zazwyczaj 2-3 spotkania, podczas których zbieram informacje na temat klienta, a następnie przedstawiam rekomendacje, co do dalszej pracy ew. kieruję do innego specjalisty np. lekarza psychiatry.
Stones balance and wellness retro spa concept, peaceful and unique inspiration, zen-like and well being tranquil composition. Closeup of white pebbles stack over blue sea